Objektniveau

Nummer:
2.4
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Modelreglerne fokuserer på modellering af forvaltningsobjekter, dvs. fx “Person” eller “Adresse”. Det betyder, at modelregler, dokumentationskrav og generelle egenskaber gælder for grunddatamodellens modelentiteter. Der opstilles således ikke regler på datasætniveau, ligesom metadata for datasæt ikke omhandles.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/921