OIO metamodel

NB. Dette er en betaversion.

OIO metamodellen tager udgangspunkt i standarden Archimate, der er en del af Open Groups rammeværk TOGAF.

OIO metamodellen har til formål at sikre, at man fra forskellige perspektiver kan finde relevante informationer på baggrund af en ensartet og sammenhængende dokumentation, der går på tværs af Strategi, Forretning, Information, Applikation, Teknologi og Styring. Det er den ramme, der kan sikre den røde tråd fra strategi og opgaver over data til de tekniske løsninger. 

OIO metamodellen samler og fokuserer på sammenhænge mellem de eksisterende it-arkitekturværktøjer OIO-EA (reolstrukturen), FORM og STORM samt andre klassifikationer fra OIO arbejdet, herunder OIO-datastandarder. Bemærk, at modellen ikke er normativ og at de viste objekter og relationer i modellen ikke er udtømmende. Klik for at se figuren i fuldt format. 

Hvad kan man bruge den til?

Myndighederne har i dag ikke et tilstrækkeligt overblik over, hvad der allerede eksisterer eller er under udvikling i andre projekter. Det gælder alt lige fra softwarekomponenter over tekniske standarder til specifikke krav. Der er mangler en it-arkitekturfaglig beslutningstagning i relation til offentlige digitaliseringsprojekter. Der mangler fokus på sammenhæng og genbrug når it-projekter igangsættes.

OIO metamodellen er et fællesoffentlig værktøj til at skabe sammenhæng og overblik. OIO metamodellen definerer en række elementer og deres indbyrdes relationer. OIO metamodellen integrerer FORM og STORM, der anvendes til at klassificere indeholdet. Det samme gælder OIO XML og også fremadrettet Grunddatabeskrivelserne.

En metamodel er et væsentligt element i arbejdet med at lave god arkitektur og at holde styr på de mange elementer og dokumentation. Fx til porteføljestyring af løsninger eller til et projektbibliotek. Metamodellen er skelettet, der indenfor rammen binder det hele sammen. Metamodellen er således også en del af den logik der er bygget ind i denne guide, fx når vi laver overblik.

Hvorfor ser metamodellen ud som den gør?

Vi anvender - og anbefaler - den internationale standard Archimate til tegning og notation af metamodeller og views der retter sig mod forretningslaget. Hvis er er behov for det - fx af formidleringsmæssige hensyn - kan man også anvende mere simple tegne og notationsmetoder, fx tegninger lavet i et simpelt præsentationsprogram. Eller omvendt - hvis der er behov for mere teknisk information med henblik på at anvende metamodellen i et egentlig værktøj, kan man også anvende mere præcise tegne og notationsmetoder som UML.

Vi har i første omgang lavet to eksempler på dokumentationsmodeller i UML, som anvender metamodellen.

Eksempler på anvendelse

Nedenstående eksempler viser anvendelse af metamodellen til at give overblik over centrale elementer i store projekter, nemlig NemHandelprojektet i regi af Digitaliseringsstyrelsen og Blanketserviceprojektet i regi af Erhvervsstyrelsen. (NB. Begge er snapshot-eksempler, så det reelle billede af projekterne kan ændres ifht disse eksempler).

De viser både de strategiske mål, forretningsmæssig anvendelse, vigtige tekniske komponenter og standarder samt centrale aspekter af styringsrammerne.

Det skal bemærkes at begge eksempler er forenklede, idet de anvender den grundlæggende struktur fra metodamodellen, men ikke notationen fra Archimate.

Klik på figurene for at se dem i fuldt format.

NemHandel:

Blanketservice:

Læs mere

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/171