Om OIO Arkitekturguiden

Denne guide er designet til at støtte dit arbejde, hvis du arbejder med offentlig digitalisering. Du kan bruge guiden, uanset om du skal lave en specifik løsning eller udvikle overordnet enterprise arkitektur.

Du får hjælp til 
 • at tilrettelægge det faglige arbejdet i dit projekt
 • at danne dig et overblik over de forhold, der skal tages i betragtning 
 • at lave god forretnings- og it-arkitektur. 

Formål

Det overordnede mål er, at understøtte bedre service, større åbenhed, øget innovation og effektivisering gennem formidling af en fælles ramme for digitalisering.

Guiden skal hjælpe med at give overblik. I regi af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis initiativ 9.4 - fælles overblik over it-arkitekturen søger vi, at skabe overblik ved, at organisere og fremvise viden om de fællesoffentlige løsninger, og om de ting - standarder, integrationsmønstre, datamodeller osv. - der er med til at tegne et overordnet, men samtidig operationelt arkitekturbillede af den fællesoffentlige digitalisering.

Guidens formål er således at hjælpe myndigheder og andre organisationer i deres arbejde med digitalisering og it-anskaffelser. Fokus er på at udvikle og vedligeholde god it- og forretningsarkitektur – både på det overordnede niveau (enterprise arkitektur) og på det konkrete niveau (løsningsarkitektur). 

Mere konkret har guiden har til formål,

 • at understøtte det tværoffentlige samarbejde om at udvikle og anvende fælles arkitekturelelementer i form af principper, standarder, komponenter, infrastruktur mv.
 • at understøtte myndigheders og andre organisationers arbejde med at udvikle og vedligeholde sammenhængende it- og forretningsarkitektur (enterprise arkitektur).

Hvem er målgruppen?

Har du ansvar i forhold til udvikling af offentlig it-anvendelse er du sikkert omfattet af den brede målgruppe.

De primære målgrupper er arkitekter og projektledere. Arkitekter omfatter f.eks. enterprise-, forretnings-, informations-, applikations- og tekniske arkitekter. Projektledere omfatter f.eks. ansvarlige for digitaliseringsprojekter, anskaffelsesprojekter, standariseringsprojekter mv. 
 
Andre målgrupper, der kan have nytte af arkitekturguiden (omend måske mere begrænset) er f.eks. digitaliseringansvarlige, it-chefer, forretningsansvarlige, sikkerhedsansvarlige og projektdeltagere. Herunder falder også rollerne procesejere, dataejere og systemejere. Hertil kommer de mere operationelle roller som udviklere, redaktører, personer med ansvar for porteføljestyring og kontraktstyring.

Hvad kan du bruge guiden til?

Du kan f.eks. få nytte af OIO EA arkitekturguiden i forbindelse med:

 • Gennemførelse af et lokalt eller tværoffentligt digitaliserings-projekt
 • Gennemførelse af et it-udbud
 • Konsolidering af processer og arbejdsgange
 • Konsolidering af begreber og data
 • Udarbejdelse af delvis enterprise arkitektur på infrastrukturområdet
 • Udarbejdelse af en fuld enterprise arkitektur for en myndighed
 • Udarbejdelse af datainfrastruktur i en sektor
 • Udarbejdelse af arkitektur for fællesoffentlige infrastrukturløsninger.

Hvad indeholder guiden?

OIO Arkitekturguiden vejleder i hvordan man arbejder med arkitektur i forbindelse med digitalisering med fokus på Enterprise Arkitektur eller EA. Herunder tilbyder den en enterprise arkitektur metode - OIO EA metoden, og en strukturering af arkitekturleverancer - OIO EA reolen.

Guiden indeholder arkitekturfaglig information, vejledning og værktøjer:

 • Guiden præsenterer en ramme i form af OIO arkitekturrmetoden, OIO arkitekturreolen og OIO klassifikation.
 • Guiden indeholder principper, best practice anbefalinger, kompetenceprofiler, dokumentationstyper 
 • Guiden giver dig overblik, tjeklister og andre værktøjer
 • Guiden er også en indgang til mere detaljerede OIO standarder og vejledninger.

OIO Arkitekturguiden vedligeholdes ikke længere. Fremover kan du finde nyt indhold om den fællesoffentlige digitale arkitektur på FDA hjemmesiden.

Vil du vide mere om ændringer fra den gamle (2006-2013) til den nye arkitekturguide (2013-), kan du læse artiklen om ændringer her.

Hvem står bag guiden?

Guiden er led i det tværoffentlige samarbejde om IT-arkitektur og standardisering - kaldet OIO. OIO står for Offentlig Information Online. Du kan læse mere om baggrunden for OIO-arbejdet her.

Guiden er en tjeneste under digitaliser.dk

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/385