Opbyg et logisk forløb

Dine indledende undersøgelser af brugernes behov bør være afgørende for, hvordan din løsning i sidste ende bliver bygget op. Brug denne viden aktivt og tænk det ind undervejs i udviklingsforløbet. Fx til at inddele løsningen i meningsfulde forløb, der svarer til målgruppens forståelse. Du skal aktivt afstemme brugernes forventninger til selvbetjeningsforløbet, fx fortælle hvor mange ting brugeren skal igennem, hvor lang tid det vil tage, hvilke ting brugerne skal have klar inden start (fx NemID, specifikke oplysninger), om der skal gives fuldmagt, eller om løsningen ikke kan bruges på bestemte platforme (fx mobile platforme). Hvert skærmbillede skal være forståeligt og passe ind i en logisk struktur for brugerne - ikke ud fra den bagvedliggende sagsgang hos myndighederne. Hvis din løsning også skal fungere på mobile platforme, er et logisk og enkelt forløb endnu mere vigtigt for brugeroplevelsen og kræver særlig opmærksomhed.

Generelt bør du læne dig op ad gængse konventioner i din løsnings design. Det skaber større brugervenlighed, fordi brugerne typisk kender konventionerne fra andre løsninger. Eksempelvis bør en frem-knap altid ligge nederst til højre og en tilbage-knap nederst til venstre. Det er både en standard, men også en logisk placering, fordi brugerne oftest vil befinde sig nederst på siden, når de har brug for de to knapper. På den måde stiller du funktionalitet til rådighed, der hvor brugerne har behov for den.

Manchet
Brug din viden om brugerne. Lav et gennemtænkt flow, hvor hvert skærmbillede er forståeligt og indgår i en logisk struktur

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/452