Organisationskomponent

Nummer:
3.3.1
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Standarderne for sag- og dokumentområdet beskriver en logisk struktur for, hvordan en given organisations organisering kan udstilles i et generelt format, som tillader eksterne systemer at referere til dele eller helheder i organisationen se Organisation. De refererbare aktører i organisationen kan være både specifikke (person, it-system, funktion) eller overordnede (afsnit, kontor, organisation). Enkelte kommuner har allerede implementeret systemunderstøttelse for organisationskomponenten, og KOMBIT forbereder et udbud af en generelt anvendelig komponent - se Den fælleskommunale rammearkitektur - støttesystemer.

Antagelser:

  • Det antages, at organisationskomponenten bliver en permanent og entydig del af den offentlige it-arkitektur.

  • Det antages, at staten vil anvende en tilsvarene komponent til udstilling af organisation.

  • Det antages, at data om aktører i organisationskomponenten har identitet og bitemporale egenskaber, hvorved de kan anvendes distribueret.

Af disse grunde anbefaler reglerne i det følgende fx, at information om den aktør, som er ansvarlig for dataobjektets registrering i databasen og for dets virkning, lagres og udstilles som en reference til en organisation, udstillet i en organisationskomponent.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/926