PEAF

PEAF - Pragmatic Enterprise Architecure Framework - er et uafhængtig og gratis at anvende. Det kan således sammenligneds med TOGAF, men er mindre omfattende. PEAF skriver selv "PEAF bygger bro mellem minimale "EA Frameworks", som ikke giver et komplet sæt af, hvad der kræves eller store monolitiske "EA Frameworks", der er for svært at forstå og svært at bruge." 

PEAF er sammensat af to grundlæggende dele, produkter og processer. Produkter indeholder alle de produkter, der kræves for at foretage og opretholde en EA initiativ og er opdelt i fire dele, her mappet til OIO EA:
Procesdelen indeholder alle de processer, der er nødvendige for at foretage og opretholde og EA initiativ opdelt i tre faser (de blå kasser): Forbered, implementere og drive. Procesmodellen er her orienteret mod at give vejledning fra "første til sidste dag" i EA arbejdet, hvor OIO EA siden starten har bevæget sig i retning af en mere generisk, iterativ og ikke-lineær procesramme, der ikke har et defineret start- eller slutpunkt på overordnet EA niveau, men altid har det på program eller projektniveau.
 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/391