Domæneprincipper

Her kan du få et overblik over principper, der gælder for afgrænsede domæner som fx staten, kommuner eller sundhedsområdet.

Udover de overordnede principper som er nævnt her kan der findes mere specifikke og detaljerede principper fx i referencearkitekturer indenfor et fagligt domæne.

Statslige principper

Statens it-projektråds anbefalinger fra 2010 omfatter 5 overordnede principper for statslige it-projekter.

 1. Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.
 2. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst muligt omfang.
 3. Kun projekter med klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter bør gennemføres.
 4. Projekter skal opdeles og afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål*.
 5. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau.

Læs mere overordnede principper for statslige it-projekter.

Kommunale principper

Kommunerne har defineret et sæt fælleskommunale arkitekturprincipper:

A. Strategi

B. Forretning

C. Teknik

Læs mere om fælleskommunale arkitekturprincipper.

Principper for sundhedsdomænet

National Sundheds-it har i samarbejde med regionerne og de øvrige parter på sundhedsområdet udarbejdet et sæt princpper for arbejdet med fælles it-arkitektur og standarder for sundheds-it-området.

 1. Stærkere samarbejde gennem ledelse, styring og koordination
 2. Trinvis udvikling af digital kommunikation
 3. Trinvis konvergens af lokale løsninger
 4. Overskuelige projekter og behovsbaseret udvikling
 5. IT til hele sundhedsvæsenet
 6. Udnyttelse af den internationale dimension
 7. Fortsat udvikling og tilpasning på lang sigt

Læs mere om standarder og referencearkitekturer vedr. sundheds-it området.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/766