Hvidbogens fem grundlæggende it-arkitekturprincipper

Grundlæggende it-arkitekturprincipper

Hvidbogen om IT-arkitektur (juni 2003) anbefaler fem grundlæggende principper for it-arkitekturen (klik på links for uddybning).

  1. Interoperabilitet
  2. Sikkerhed
  3. Åbenhed
  4. Fleksibilitet
  5. Skalerbarhed

De fem principper har til formål at sikre indfrielsen af politiske visioner og mål i relation til digitalisering og modernisering. På trods af de mange år, er de fem principper stadig aktuelle, da de netop er helt grundlæggende for en sund it-arkitektur.

Principperne er vigtige i forhold til at opnå en sammenhængende digital kommunikation indenfor det offentlige med deraf følgende effektivitets- og kvalitetsforbedring, hvor der samtidig optimeres i forhold til den samfundsmæssige værdi af de offentlige serviceydelser.

Du kan læse mere om hvidbogens beskrivelse af de fem principper her.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/365