Hvidbogens ledetråde og principper for arkitekturarbejdet

Ledetråde og principper for det tværoffentlige it-arkitekturarbejde.
 
Hvidbog om it-arkitektur opstillede i 2003 på baggrund af en national høring og en vurdering af udenlandske erfaringer opstillet overordnede ledetråde og principper for arkitekturarbejdet. Her er de i en let redaktionelt opdateret form:
  1. Den serviceorienterede arkitektur bør være paradigme for offentlige IT-investeringer, der skal bidrage til sammenhængende digital forvaltning.
  2. Perspektivet er, at alle myndigheder og institutioner over tid bliver i stand til at deltage aktivt som aktører i den serviceorienterede arkitektur.
  3. Den nationale IT-arkitektur bør være en laveste fællesnævner, som giver plads til at bygge ovenpå (en fælles minimalarkitektur eller dogmeregler)
  4. En given IT-arkitektur skal afspejle forretningens vision og samtidig nogle nødvendige valg. Der skal være bred opbakning bag sådanne valg – og helst konsensus.
  5. Den nationale IT-arkitektur bør overholdes, hvor der er reelle forvaltningsmæssige/forretningsmæssige behov og med udgangspunkt i forretnings-analyser, der viser, at det kan betale sig.
  6. Det er ikke hensigten, at alle gamle systemer skal skrottes, eller at alle nu skal til at benytte samme platform. Men omvendt er der heller ingen systemer, der på forhånd er fredet.
  7. Arkitekturarbejdet bør skride pragmatisk og iterativt frem. Der skal både tages beslutninger, der giver kortsigtede gevinster og beslutninger, der sikrer den langsigtede strategi.
  8. IT-arkitektur bør respektere nærhedsprincippet, det vil sige, at beslutninger skal træffes på lavest mulige politiske/administrative niveau.
  9. Arkitekturarbejdet skal koordineres med tilsvarende arbejde på internationalt plan, og Danmark bør forholde sig proaktivt til det internationale standardiseringsarbejde.
  10. IT-arkitekturarbejdet omfatter blandt andet en række anbefalinger og krav vedrørende standarder som publiceres på OIO arkitekturguiden.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/792