Produktbaseret planlægning

Beskrivelse

Produktbaseret planlægning er den metode, der anbefales, når man skal fremstille planer - både når opgaven er at udarbejde en milepælsplan og en faseplan.

Rationale

Metoden produktbaseret planlægning medvirker til at sikre, at projektets produkter identificeres på et passende niveau. Den gør det muligt at vurdere, hvilke aktiviteter og ressourcer der skal til for at levere dem, og hvilken rækkefølge de skal fremstilles i.

Den fællesstatslige it-projektmodel tager ligesom PRINCE2 udgangspunkt i den produktbaserede planlægning.

Implikationer

Filosofien er, at man først identificerer de produkter, der skal fremstilles og først derefter identificerer de aktiviteter, afhængigheder og ressourcer, der skal til for at fremstille dem. 

Den første opgave er at få beskrevet projektets slutprodukt. Når slutproduktbeskrivelsen foreligger, udarbejdes produktnedbrydningsdiagrammer, et antal produktbeskrivelser samt produktflowdiagrammer.

Ansvar: Beskrivelsen af slutproduktet udføres i et samarbejde mellem seniorbrugeren, styregruppeformanden og projektlederen.

Udarbejdes: Løbende proces i projektets levetid. 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/751