Produktbeskrivelse

Beskrivelse

Produktbeskrivelser identificerer og beskriver projektets produkter, fastlægger kriterierne for kvalitet og godkendelse, og fordeler ansvaret for udviklingen.

Rationale

Produktbeskrivelsen kan anvendes som grundlag for estimering af tid, ressourcer og økonomi.

Implikationer

Når Produktbeskrivelsen er klar, kan den indgå i den konkrete arbejdspakke, der tildeles en projektdeltager eller teamleder / ekstern leverandør.

Ansvar: Projektlederen har ansvaret i samarbejde med forretningen.

Udarbejdes i: Beskrivelserne udarbejdes i analysefasen og de efterfølgende faser efter behov.

Opdateres: Ved detailplanlægning af projektet tilføjes yderligere specifikationer og evt. tilhørende bilag.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/752