Projektaflutningsrapport

Beskrivelse

Projektafslutningsrapporten beskriver, hvordan projektet er gennemført, målt på økonomi og resultat, samt hvilken læring der er sket. Den skal give styregruppen et grundlag for at beslutte, om projektet skal afsluttes.

Rationale

Dokumentet er projektlederens rapport til styregruppen ved projektets afslutning om, hvordan projektet har klaret sig i forhold til senest godkendte projektiniteringsdokument (PID). Indholdet af projektafslutningsrapporten følger indholdet i PID'en.

Projektets egen evaluering af projektforløbet fremgår også af rapporten.

Implikationer

Hvis der er tale om et statsligt projekt og det har et budget over 10 mio. kr. skal I indsende jeres projektafslutningsrapport til IT-projektrådet efter projektets afslutning.

Med godkendelse af projektafslutningsrapporten nedlægges projektet, og projektleverancerne overdrages til forretningen.

Ansvar: Ansvaret for udarbejdelse af rapporten ligger hos projektlederen.

Udarbejdes i: Slutningen af gennemførelsesfasen ved overgangen til realiseringsfasen.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/747