Projektinitieringsdokument (PID)

Rationale

PID'en samler de oplysninger, der er nødvendige for at starte og drive projektet på et forsvarligt grundlag, for eksempel økonmi, risici og organisering.

Dokumentet fungerer som en baseline, som projektlederen og styregruppen kan bruge som baggrund for at vurdere fremdriften i projektet. 

Projektinitieringsdokumentet kan også opfattes som en kontrakt mellem styregruppen og projektlederen.

Implikationer

Hvis der er tale om et statsligt projekt med et budget over 10 mio. kr. skal I indsende jeres PID til IT-projektrådet i forbindelse med risikovurderingen.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/749