Kapitel 5 - Generelle modelregler

De generelle modelregler vedrører udformning af datamodellen. Formålet med reglerne er, at sikre det niveau af ensartethed i domænemodellerne med hensyn til diagrammering, som er nødvendigt for at kunne etablere en samlet grunddatamodel.

Udgivet
Monday, 9. February 2015
Vis
Vis
TitelIndholdstype
Attributter og relationer skal modelleres fyldestgørendeModelregel
Datamodellen skal dokumenteresModelregel
Modelentiteter skal genbrugesModelregel
Modeller skal udarbejdes som UML-klassediagrammerModelregel
Navngivningsregler skal følgesModelregel
Referencer til klassifikationer, forretningsmodeller og organisationsmodeller bør anvendesModelregel
Sprogregler skal anvendesModelregel
Standardiserede datatyper skal genbrugesModelregel
UML-modellen skal organiseres i pakkerModelregel
UML-stereotyper skal anvendesModelregel
Subscribe to RSS - Kapitel 5 - Generelle modelregler