Modelregler for grunddata

Modelreglerne er udarbejdet som led i etableringen af grunddatamodellen: en fælles datamodel for alle grunddata.

Etablering af grunddatamodellen omfatter en række andre produkter og leverancer, som modelreglerne skal ses i sammenhæng med:

  • Modelleringsværktøj

Værktøj som understøtter etablering og vedligehold af grunddatamodellen i overensstemmelse med modelreglerne.

  • Ibrugtagningsplan

Plan for ibrugtagning af modelreglerne i hele grunddataprogrammet. Udgivet sammen med modelregler version 1.0.0.

  • Udstillingsplatform

Platform for udstilling af grunddatamodellen for databrugere.

  • Styringsrammer for grunddatamodellen

Aftale om hvordan modelreglerne og grunddatamodellen vedligeholdes, herunder definition af organisation og ansvarsfordeling, regler for versionering samt fastlæggelse af beslutningsprosser ved ændringer. Udgivet sammen med modelregler version 1.0.0.

Grunddatamodellen skal indgå i den samlede dokumentation af grunddata, som også vil omfatte dokumentation fra Datafordeleren.

Udgivet
Monday, 9. February 2015
Billede
Vis
Vis
Introduktion

Modelreglerne er godkendt af Grunddatabestyrelsen 3. februar 2014

 

Version 1.1 af visse regler er godkendt af Grunddata Programkoordinationen 20. januar 2015

 

Reglerne udstilles og vedligeholdes på http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/grunddata-modelregler

 

 

 

 

TitelIndholdstype
Alle modelentiteter bør understøtte beskedfordelingModelregel
Alle modelentiteter skal modelleres med persistent, unik identifikationModelregel
Alle modelentiteter skal modelleres med statusModelregel
Alle modelentiteter skal understøtte dobbelthistorik og angivelse af aktørerModelregel
Alle modelentiteter skal understøtte dobbelthistorik og angivelse af aktørerModelregel
Attributter og relationer skal modelleres fyldestgørendeModelregel
Datamodellen skal dokumenteresModelregel
Modelentiteter skal genbrugesModelregel
Modeller skal udarbejdes som UML-klassediagrammerModelregel
Navngivningsregler skal følgesModelregel
Referencer til klassifikationer, forretningsmodeller og organisationsmodeller bør anvendesModelregel
Sprogregler skal anvendesModelregel
Standardiserede datatyper skal genbrugesModelregel
UML-modellen skal organiseres i pakkerModelregel
UML-stereotyper skal anvendesModelregel
Beskedfordeler/Beskeddrevet arkitekturModelregel - Informativ
FormålModelregel - Informativ
Grunddatamodellen består af domænemodellerModelregel - Informativ
AfgrænsningModelregel - Informativ
DatafordelerenModelregel - Informativ
DefinitionerModelregel - Informativ
Den Fælleskommunale RammearkitekturModelregel - Informativ
FordeleModelregel - Informativ
ForkortelserModelregel - Informativ
Hvad betyder en samlet og sammenhængende grunddatamodel? Modelregel - Informativ
IndholdModelregel - Informativ
InformationsmodelModelregel - Informativ
KlassifikationskomponentModelregel - Informativ
LæsevejledningModelregel - Informativ
Model for udstilling af grunddataModelregel - Informativ
MålgruppeModelregel - Informativ
MålsætningerModelregel - Informativ
Mønster for reglerModelregel - Informativ
ObjektniveauModelregel - Informativ
OrganisationskomponentModelregel - Informativ
Reglerne er enten krav eller anbefalingerModelregel - Informativ
Reglerne kan udbygges inden for forretningsdomænerneModelregel - Informativ
Subscribe to RSS - Modelregler for grunddata