Arkitektur i dit digitaliseringsprojekt

Her kan du læse om hvad arkitektur er - eller kan være - i dit projekt. Og hvad det indebærer.

Arkitektur er alle de ting der samlet set danner den løsning dit projekt skal levere. Arkitektur er design og planlægning. God arkitektur fungerer og løser opgaven, når der skal bygges konkrete fysiske løsninger. Vigtige egenskaber ved god arkitektur er f.eks. at den er logisk og konsistent, at den skaber sammenhæng og understøtter effektivitet.

EA handler om at gøre de rigtige ting rigtigt:

 

  • Arkitektur er ”planlægningen” mellem strategier og it-løsning
  • Arkitektur skal sikre, at forretnings- og it-strategier bliver robuste
  • Arkitektur skal sikre, at it-løsninger bliver bygget i overensstemmelse med strategier og forretningsbehov
 

 

Hvilket arkitekturarbejde skal mit projekt lave?

Kontinuum: international, national, Domæne, Organisation

Kort og godt: Du skal lave det der giver værdi. For dig og dit projekt. Og hvis det er en del af opdraget: For andre, som f.eks. den koncern du er en del af eller for hele det offentlige.

Godt arkitekturarbejde skal med andre ord scopes ud fra behov, værdi og muligheder.

Og så skal du bygge på skuldrene af andre. Er der en relevant international, national eller domænespecifik (reference)arkitektur eller en fællesoffentlig løsning, der giver et godt bud på en løsning på hele eller dele af din udfordring, så byg på den. 

Det sidste, du skal gøre, er at følge OIO EA metoden slavisk fra ende til anden og fra væg til væg. Brug metoderammen pragmatisk, så den passer til dit projekt. Læs introduktionen til her.

Lav den dokumentation der giver værdi i dit projekt. Men lav også gerne dokumentation hvis det kan give værdi udenfor, f.eks. fordi det understøtter genbrug af dine leverancer.

 

 

Tjekliste - overholder projektet fælles principper og retningslinjer?

Brug vores overblik og tjeklister og løsningsguider til at få styr på, om projektet gør som det bør, følger fælles retninglinjer, genbrug hvor det er muligt osv.

 

Projekts dokumenter vs arkitekturarbejdets dokumentation

Arkitekturguiden giver dig et overblik over de mange typer af dokumentation, som det kan være relevant at lave afhængigt af den faglige opgave. De konkrete dokumenter, som du skal lave er imidlertid typisk defineret andetsteds i mere formaliserede rammer.

Projektets dokumenter kan f.eks. være specificeret i en projektmetode som Prince 2 eller Statens it-projektmodel, i en standardkontrakt eller - mere konkret - i projektets PID. Under alle omstændigheder fungerer mange af de gængse projektdokumenter, som en slags rammer for opsamling af de typer af dokumentation, der udvikles og opsamles i arbejdet med arkitektur i projektet.

Følger du f.eks. statens it-projektmodels faser, så giver guiden dig råd om hvilke aktiviteter og typer af dokumentation der er nyttig at producere og anvende i de forskellige faser. Ofte er vil der være tale om iterationer af samme type information, der blot løbende bliver præciseret, uddybet og revideret i løbet af projektprocessen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forskellige dokumenter og typer af dokumentation egner sig til forskellige formål og målgrupper. Nogle tekniske forhold skal fx både beskrives meget detaljeret til leverandøren, mens styregruppen blot skal have pixi-udgaven. Kunsten er at sikre at der er overenstemmelse og at beslutningsgrundlaget på begge niveauer hænger sammen.

Planlægningsdokumentation vs postdokumentation

Den vigtigste dokumentation i et projekt er typisk den fremadrettede planlægningsdokumentation (målarkitektur / TO BE). men ofte er det også nødvendigt at dokumentere den eksisterende situation (baseline / AS IS). Og det der er fremtid i dag er fortid i morgen. Laver du din dokumentation så den er god og kan genbruges af andre, øges værdien af den. Det er en af de vigtigste grunde til at anvende en fælles dokumentationsramme, med fælles typer af dokumentation og en fælles værktøjskasse, der understøtter best practice for strukturering ved hjælp af modellering og notation og fælles sprog i form af taksonomierne FORM og STORM til klassifikation. 

Forskellige målgrupper for forskellige typer dokumentation

Arkitektur spænder fra strategi over forretning til teknik. Det betyder ideelt set, at der er sporbarhed hele vejen. For eksempel: Man kan tydeligt se og forklare, hvordan de tekniske løsninger understøtter forretningen og de strategiske mål - og man kan måle resultatet. Nedenstående figur illustrerer hvordan forskellige aktører har forskellige perspektiver på arkitekturen. Læs mere om modellering, perspektiver og overblik her.

Ledere og projektledere ser kun toppen af isbjerget. OIO arkitekturreolen er delt op i tre lag: Øverste lag er dokumentation der interesserer ledelseslaget. Andet niveau er det lag hvor arkitekterne og projektlederen sørger for at alting planlægges og designes rigtigt og passer sammen. Det tredje og nederste niveau er det lag hvor opgaverne udføres - i forretningen, it it-afdelingen og hos it-leverandøren. Detaljeringsgraden er ikke overraskende stigende jo længere ned du kommer i reolen.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/153