Guidens indhold

OIO arkitekturguiden giver dig den samlede struktur og indhold, som udgør den fællesoffentlige ramme for arbejdet med it- og enterprise arkitektur.

Guiden er en implementering af OIO rammeværket. OIO metodikken er med andre ord anvendt som den bagvedliggende struktur i denne guide.

Guiden og rammen fungerer som en ”paraply”, hvorunder er samlet en række forskellige elementer, der skal hjælpe dig i dit digitaliseringsprojekt.

På denne side får du et samlet overblik over guidens / rammens forskellige hovedelementer. Læs her, hvis du vil vide mere om ændringer fra den gamle til den nye arkitketuguide?

Overblik

Arkitekturguidens reoler og tjeklister hjælper dig til at få overblik over en række forskellige ting i det digitale univers: Vi bruger f.eks. reolformen til at give dig et overblik over de fællesoffentlige infrastrukturløsninger, over standarder og retningslinjer i relation til forskellige typer af løsninger eller de vigtigste tjekpunkter i forhold til god praksis i digitaliseringprojekt. 

En del af formålet med OIO EA rammen er at gøre det muligt for offentlige myndigheder at vurdere, om de er på rette spor og gør tingene på den bedst mulige måde. Konkret vil du se dette i form af f.eks. OIO EA  tjeklisten.

Læs mere

Principper

Der er i OIO samarbejde formuleret en række overordnede arkitekturprincipper og best practise anbefalinger, som vedrører forskellige elementer i arkitekturarbejdet. Principper og anbefalinger skal anvendes pragmatisk og altid afvejes i forhold til den konkrete situation og lokale forretningsstrategier.

Myndighederne skal samtidig være opmærksom på andre krav og redskaber, som skal bruges ved større udviklinger og anskaffelser, som fx Statens it-projektmodel og business-case-modellen.

Læs mere

Metoderamme

Kernen i OIO EA er den generelle metode, som man kan anvende til at udvikle og vedligeholde en Enterprise Arkitektur og (den overordnede) arkitektur for et løsningsprojekt. Den kan også bruges som fagligt supplement til metoder til projektstyring, sikkerhed og drift. Et godt sted at starte er at læse introduktion til OIO EA metoden, der giver en kort indføring i formål, indhold, status og anvendelse. 

Metoderammen definerer en række forskellige typer af dokumentation og indeholder også en arkitekturreol (rammeværk), der definerer de hylder dokumentationen gemmes på og hjælper til at give overblik. 

For at understøtte sammenhængende strukturer er der udviklet et fælles sprog: FORM er en klassifikation af den offentlige sektors opgaver og STORM er en klassifkation af løsningstyper / it-services.

Du finder desuden en metamodel, der binder OIO EA, FORM og STORM sammen, så man kan få et samlet, sammenhængede overblik. 

Vi giver dig et overblik over de vigtigste modelleringsværktøjer til arkitekturarbejdet, når du skal strukturere og beskrive din forretning eller it.

Endelig kan du finde en beskrivelse af de arkitektroller der indgår i arbejdet efter OIO EA metoden.

Læs mere

Referencearkitektur

Referencearkitekturer er overordnede retningslinjer for afgrænsede domæner. De bevæger sig på det konceptuelle og logiske niveau. Det er altså ikke implementeringsvejledninger, men angiver nogle fælles rammer og pejlemærker. Arkitekturguiden giver dig en oversigt over danske referencearkitekturer, der bl.a. omfatter generelle egenskaber, sikkerhed, brugerstyring, sag, dokument, klassifikation og organisation. Du kan læs en kort introduktion til hvad de er og hvad de kan bruges til. Hvis du selv skal lave en referencearkitektur kan du læse vores kortfattede best practice anbefalinger for udarbejdelse af tværoffentlige referencearkitekturer.

Læs mere

Løsningsguider

Arkitekturguidens løsningsguider samler retningslinjer i form af krav, referencearkitekturer, standarder og vejledninger, der knytter sig til forskellige typer af projekter og løsninger. Du finder en udviklingsvejledning til selvbetjeningsløsninger, guider til mobile løsninger og guide til REST-baserede services og overblik over mønstre og standader for services.

 

Det er også her du kan få et overblik over de centrale principper og koncepter i de arkitekturstile, som i dag fungerer som væsentlige pejlemærker for den offentlige it-arkitektur. Det er bl.a. den serviceorienterede arkitektur (SOA), som siden abefalingerne i hvidbog om it-arkitektur fra 2003, har været det arkitekturmæssige hovedspor i den danske tværoffentlige digitalisering.

Læs mere

Cases

Vi samler på gode eksempler på brug af de forskellige produkter og koncepter, som du kan læse om her i arkitekturguiden. Vi har samlet dem i en særlig sektion, men har også spredt dem ud på de relaterede sider. Har du et godt eksempel, som du vil dele og som vi må vise frem er du meget velkommen til at kontakte redaktionen.

Læs mere

Videndeling via digitaliser.dk

En del af formålet med OIO EA rammen er at gøre det muligt for offentlige myndigheder at dele EA-relaterede dokumenter med andre – det være sig alle eller i mere lukkede fora. Digitaliser.dk tilbyder en ramme for samarbejde, idet du kan oprette dig som bruger, og du kan oprette en gruppe til dit projekt, hvor du kan dele viden via upload af dokumenter, links, artikler, nyheder, debat osv. Arkitekturguiden er integreret med digitaliser.dk, så du som bruger f.eks. kan kommentere på indholdet i arkitekturguiden.

Under paraplyen er endvidere samlet et antal eksterne ressourcer: standarder, reference modeller, web services, komponenter, mv. Disse er fx registeret og lagret i repositoriet på digitaliser.dk eller andre steder på nettet.

Læs mere

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/120