Livscyklus

exit-skiltAlle (it-)løsninger har en livscyklys. Fra idé til død. Spørgsmålet er om man husker at forberede den i tide eller om man bliver overrasket. Skal forretningsunderstøttes ud over den enkelte it-løsnings samdsynlige levetid er det en god idé at have en exit-strategi. Der kan også være andrte hensyn - som f.eks. sikring af en flerleverandørstrategi og at konkurrenceudsættelse bliver rentabel.

 

SDLC - Software/System development Life Cycle er en metoderamme ikke ulig OIOEA eller TOGAF. Fokus er i SDLC er imildertid livscyklusbegrebet og som sådan rummer SDLC nole særlige pointer. Disse er udmærket illustreret i de to nedenstående tegninger, der viser henholdsvis det cirkulære cyklusperspektiv deld den mere unilineære udviklingstrappe. SDLC er fint i tråd med iterative modeller som f.eks. OIOEA, men har netop en særligt fokus fra starten af på exit-fasen, som i en it-sammenhæng specielt handler om, hvordan man sikrer data, men jo også kan rumme perspektiver omkring f.eks. fra starten af at undgå leverandørlock-in, og at skab optimale betingelkser for migration fra gamle til nye løsninger.

Klik på figurene for at se dem i stort format.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/568