Modenhed og arkitektur

Modenhed skal styre ambitionsniveauet i arkitekturarbejdet. Har du og din organisation et realistisk billede af jeres modenhed? 

Muligheden for at lave godt arkitekturarbejde både på projektniveau og på (tvær)organisatorisk niveau afhænger i meget høj grad af modenhed. Og modenhed afhænger meget høj grad af kompetencer og governancerammer.

Vurder jeres modenhed inden i går i gang

Det kan være en god idé af lave en vurdering af EA-modenhden i den organiation, hvor et projekt skal gennemføres i forbindelse med projektplanlægning - uanset om der er tale om et løsningsprojekt eller et EA projekt. Det har specielt betydning for scoping og metodeplanlægning samt projektcharteret. Der er ingen grund til at sætte ambitionsniveauet for højt, men omvendt kan man måske omvendt nogen gange have for smalt et fokus i et projekt, og i stedet se det i et større perspektiv. En god dialig med ledelsen om EA-modenhed er her en god idé.

Mål jer selv på en modenhedsskala

Her er en EA modenhedsmodel er baseret på Capability Maturity Model Integration (CMMI) fra Carnegie Mellon. Modellens fem trin illustrer en stigende modenhed, hvor der indgår flere og flere elementer, flere og flere aktører anvender og bidrager til EA og der er en stigende grad af governance og ensartede processer.

Her er det forkromede overblik:

Her er en lidt mere detaljeret oversigt over de fem trin:

Kilde: http://iea.wikidot.com/ea-maturity-model

Læs mere

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/353