Om OIO-samarbejdet

Kort om baggrunden for den fællesoffentlige ramme for arkitektur og standardisering.

OIO er et koncept og brand for det tværoffentlige samarbejde om arkitektur og standardering i forbindelse med digitalisering.

OIO står for Offentlig Information Online, på engelsk Open Information Online.

OIO kan også tolkes som Offentlig It-Organisering eller Overblik over It i det Offentlige. Arkitektur handler om hvordan man organiserer forskellige elementer i forhold til hinanden så de danner et sammenhængende og effektivt system. Og arkitektur handler om at skabe den dokumentation, der giver overblikket over, hvordan dette kan lade sig gøre. OIO er en fælles offentlig ramme for samarbejdet om at skabe sammenhængende offentlig kommunikation og service baseret på fælles arkitektur og standarder.

OIO fokuserer på at skabe sammenhæng og udnytte nye muligheder i informationsteknologien til at forbedre den offentlige service på tværs af myndighedsskel. Midlerne - leverancerne - er kort sagt: Samarbejde, overblik, arkitektur, standarder, genbrug, interoperabilitet og fælles løsninger.

OIO repræsenterer et bredt samarbejde i et decentralt forvaltningsmiljø. Der er mange myndigheder - og leverandører - der bidrager til OIO arkitektur og standarder. OIO tilhører således ikke én enkelt organisation, men er en fællesoffentlig platform.

OIO administreres af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med andre statslige myndigheder, kommunerne og regionerne.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/149