Projektets brug af arkitekter

Arkitektroller og kompetencerHer kan du læse lidt om hvoran du får de rette arkitekter ind i dit projekt.

Et godt digitaliseringsprojekter kræver, at der er nogen der laver et godt stykke arkitekturarbejde. Men gode arkitekter er en knap ressource. Der er mange typer af opgaver og tilhørende roller, som hører under arkitekturdisciplinen. Med lidt behændighed og omtanke kan det være arkitekter findes i din organisation eller netværk.

Hvordan får man fat i den rigtige arkitekt?

Måske har du de relevante kompetencer i din organisation, ellers må du ud og låne eller købe dig til de rette kompetencer. 

Krav til kompetenceniveauet afhænger naturligvis meget af opgaven. Du kan få hjælp ved at anvende vores profilværktøj til at vurdere kompetencerne i dit team.

De forskellige arkitektroller er ikke veldefinerede i forhold til uddannelser, men der er både mange uddannelser der giver de rette lkompetencer og mange der vælger at tage efteruddannelser der styrkger deres kompetencer i forhold til en arkitekturolle.

Mange myndigheder har i dag relativt mange og erfarne arkitekter, eksempelvis Digitaliseringsstyrelsen, SIT, NSI, KMS og en lang række andre større myndigheder i stat, regioner og kommuner samt organisationer som f.eks. KL og KOMBIT. Spørger du dér, hvor det er mest relevant i forhold til dit projekt, vil du ofte kunne få et godt råd - hvis du har et rimeligt klart spørgsmål. Og måske kan du lave en aftale om lån i en periode.

Alternativt kan du selvfølgelig hyre uafhængige arkitekter i en lang række konsulenthuse - nogen dækker alle arkitektroller, andre er mere specialiserede. Mange af dem er velbevandrede i de tværoffentlige rammer. Hos leverandører kan du få ekspertise, men den vil ofte være knyttet til leverandørens egne produkter og metoder.

Mange leverandører sælger også arkitektkompentencer, men det dur selvfølgelig ikke generelt og forud for udbud. 

Arkitektur i faser - hvornår skal man inddrage arkitekterne?

Du bør inddrage en enterprise arkitekt allerede i idéfasen og ikke mindst i analysefasen. I gennemførelsesfasen kan alle arkitektroller komme i spil: enterprise arkitekt, forretningsarkitekt, informationsarkitekt, applikationsarkitekt, teknologiarkitekt og forandringsarkitekt.

Jo større krav, der stilles til kvaliteten, jo mere kritisk bliver det at have de reelle arkitekturkompetencer til rådighed. Følger du f.eks. statens it-projektsmodels faser, så giver guiden dig råd om hvilke aktiviteter og typer af dokumentation der er nyttig at producere og anvende i de forskellige faser.

Ofte vil der være tale om iterationer af samme type information, der blot løbende bliver præciseret, uddybet og revideret i løbet af projektprocessen. Det er typisk i gennemførelsesfasen, at det bliver allermest kritisk, simpelthen fordi man nærmer sig implementeringsniveauet. Men enterprisearkitekten er ligeså vigtig tidligt i projektet, for at sikre den overordede scoping og strategi i forhold til it-arkitekturen.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/154