Referencearkitektur

Indholdet under dette menupunkt er lukket ned.

Fremover kan du læse om de fælles rammer for den fællesoffenlige digitale arkitektur på hjemmesiden for FDA.

 

Her kan du læse om forskellige referencearkitekturer, der bl.a. er opstået som en del af OIO-arbejdet med arkitektur og standarder. 

En referencearkitektur er en fælles referenceramme (pejlemærke) for den måde vi bygger it-løsninger på inden for et specifikt område. En referencearkitektur beskriver de forretningsmæssige visioner og mål, fastlægger principper og begreber. Den beskriver, hvordan man kan realisere de egenskaber (capabilities), som der er behov for både på forretningsniveau og på teknisk niveau. En referencearkitektur er en beskrivelse på konceptuelt og logisk niveau. En referencearkitektur giver både myndigheder (bestillere) og leverandører (udbydere) fælles sigtepunkter for udviklingen af området.

  • Oversigt - Oversigt over danske referencearkitekturer, der bl.a. omfatter generelle egenskaber, sikkerhed, brugerstyring, sag, dokument, klassifikation og organisation. 
  • Introduktion - Få en kort introduktion til hvad en referencearkitektur er, hvad den kan bruges til.
  • Vejledning - best practice hvis du selv skal lave en referencearkitektur.

Kender du en referencearkitektur der bør være med i vores oversigt, kontakt os.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/405