Oversigt over danske referencearkitekturer

Der findes i Danmark en række referencearkitekturer dækkende forskellige fagområder. (Kender du nogen, som vi ikke har med, så fortæl os det: mbkje-at-digst.dk)

Tværoffentlig referencearkitektur

I fællesoffentlig regi (OIO) er der udarbejdet

Referencearkitektur og standarder på sundhedsområdet

 • Referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder. Denne referencearkitektur vedrører deling af dokumenter, hvor indholdet ikke nødvendigvis er fuldt struktureret og standardiseret. I dokumenter vil man kunne fremvise alle former for dataindhold: tekst, billeder, tegninger, grafer o.l., som giver klinisk mening for brugerne. Anvendelsen af dokumenter betyder, at det it-system, der anvendes, ikke behøver at forstå struktur eller indhold i dokumentet, men kun skal vide, hvordan de forskellige dokumenttyper vises. Udarbejdet af NSI. Download pdf
 • Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren. Denne referencearkitektur skal fungere som det fælles pejlemærke for de forretningsområder og it-løsninger,  der vedrører opsamling af helbredsdata hos borgeren  og skal fungere på tværs af organisatoriske skel og it-systemer. Referencearkitekturen understøtter udbredelsen af telemedicinske løsninger ved at forenkle og standardisere den måde, hvorpå data opsamles og stilles til rådighed for de ansatte i sundhedsvæsenet. Udarbejdet af NSI. Download pdf.
 • Referencearkitektur for informationssikkerhed i sundhedsvæsenet.  Referencearkitekturens formål er at opstille fælles vision, værdier og principper for sikker og effektiv håndtering af patientoplysninger. Referencearkitekturen skal fungere som pejlemærke og sikre, at de sikkerhedsmodeller, der findes hos sundhedsvæsenets parter udvikler sig i samme retning og dermed bidrager til at understøtte målsætninger om sammenhængende it-løsninger som grundlag for adgang til relevant information. Udarbejdet af NSI. Download pdf.
 • Referencearkitektur for lokalisering og emneidentifikation.  Denne referencearkitektur retter sig mod it‐systemer, relateret til lokalisering og emneidentifikation på hospitaler. Udgangspunktet for udarbejdelsen har været ønsket om kvalitetsforbedringer og optimering i forbindelse med igangværende og kommende hospitalsbyggerier. Udarbejdet af RSI og besluttet af regionerne i fællesskab. Download pdf.

Læs mere om standardiseringsarbejdet på sundhedsområdet i regi af Sundhedsdatastyrelsen. 

Referencearkitektur på undervisningsområdet

Referencearkitektur for brugerportal på skole-/børneområdet (under udarbejdelse) - et initiativ der skal sikre etablering af portaler i alle kommuner som fælles indgang til den digitale folkeskole (brugerprotal-projektet). Der er i den sammenhæn lavet en analyse, der beskriver en fælles reference løsningsarkitektur for en sådan portal. Denne beskriver de byggeblokke der indgår, hvilke snitfalder der skal være, hvilke infiormationsobjekter der skal udveksles og hvilke standarder der kan være relevante.

  Fælleskommunal rammearkitektur

  Den fælleskommunale rammearkitektur skal gøre det enklere for kommunerne at bevare sammenhængen mellem de kommunale it-løsninger, selvom de drives af forskellige leverandører. Rammearkitekturen tager udgangspunkt i de tværoffentlige referencearkitekturer og standarder, herunder generelle egenskaber, sag, dokument, organisation, klassifikation, men definerer desuden en lang række nye elementer af både tværgående karakter og vedrørende specifikke forretningsdomæner som fx pension, børn, miljø. Udvikles i KL/KOMBIT regi. 

  Læs mere:

   

  Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/131