Vejledning - hvis du skal lave en referencearkitektur

Formål

Formålet med disse best practice retningslinjer er at fremme udvikling og anvendelse af referencearkitekturer.

Konkret er formålet at hjælpe projekter til at lave gode referencearkitekturer og gøre det lettere at

  • koordinere referencearkitekturer på tværs
  • kvalitetssikre referencearkitekturer
  • anvende referencearkitekturer

Anvendelse

Best practice anbefalinger er specielt relateret til referencearkitekturer af den mere grundlæggende type (A) og den mere forretningsorienterede type (C). For de mere teknolgiske orienterede referencearkitekturer type (B) kan scopet spænde fra omfattende og deltajerede specifikation (standarder) til eksmeplevis mønstre for integration med services. Her vil der ofte være et mere snævert eller specialiseret scope. For inspiration til strukturen af et mønster kan der f.eks. henvises til de danske service mønstre.

Målgruppe

Målgruppen er myndigheder, herunder domænebestyrelser og OIO-udvalg, som påtænker at udarbejde referencearkitekturer for et nærmere afgrænset forretningsfagligt eller it-fagligt emneområde.

Indhold
Anbefalingerne omfatter følgende områder:
  • Foranalyse
  • Metode
  • Inddragelse
  • Indhold

Baggrund

Baggrunden for anbefalingerne er de erfaringer, der er gjort i det tværoffentlige samarbejde om referencearkitektur for sag og dokument (2008) og referecenearkitektur for stedbestemt information (2009).

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/132