Referencer til klassifikationer, forretningsmodeller og organisationsmodeller bør anvendes

Nummer:
5.10
Version:
1.0.0
Gældende
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel

Referencer til ekstern information bør så vidt muligt være referencer til publicerede klassifikationer, forretningsmodeller og organisationsmodeller.

Rationale

De fleste data-objekter skal relateres til klassifikationer og andre typer af strukturer, for derved at give objektet kontekst og sammenhæng. For at styrke genbrugelighed og fremfinding, bør disse referencer pege på eksisterende, publicerede og strukturerede datasæt, som fx FORM. Tilsvarende kan det være relevant, at pege på specifikke organisatoriske enheder - disse kan med fordel genbruges fra publicerede organisationsmodeller. Se endvidere afsnit 3.3.

Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt en infrastruktur, som understøtter sådanne strukturerede data. Derfor kan det være nødvendigt - eventuelt som en migrationsstrategi - at give data sammenhæng på simplere måder - fx med reference til en liste over organisatoriske enheder. På et senere tidspunkt kan sådanne lister så importeres i infrastruktur-komponenter, og referencerne tilpasses.

Implikationer

Området er under udvikling, så derfor kan der ikke opstilles en udtømmende implikation.

På samme måde kan denne regel ikke entydigt specificere konkret modellering eller danne grundlag for udvikling af konkret infrastruktur.

 

Anbefalinger:

Ved angivelse af: Brug:
Forretningsområde: FORM: Anbefales generelt anvendt ved angivelse af fællesoffentligt forretningsområde. Anbefales specifikt anvendt som udfaldsrum for attributten ‘forretningsområde’ i regel 6.4.
Organisatorisk enhed: ORGANISATION: Anbefales generelt anvendt ved referencer til organisatoriske enheder. Anbefales specifikt anvendt som udfaldsrum for attributterne registreringsaktør og virkningsaktør i regel 6.3.
Strukturerede data: KLASSIFIKATION: Anbefales generelt anvendt ved referencer som kræver en mere kompleks struktur, end enumeration eller kodeListe kan understøtte. Anbefales specifikt anvendt som udfaldsrum for attributterne status i regel 6.2 og forretningsproces i regel 6.4.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/897