Regler om generelle egenskaber

Nummer:
6
Version:
1.0.0
Udgået
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel udfaset den
20. February 2015
Regel

De generelle egenskaber skal understøtte, at grunddata kan anvendes i sammenhæng i et distribueret forvaltningsmiljø. Egenskaberne skal ligeledes sørge for, at brugerne oplever en øget datakvalitet i og med, at data udstilles på en ensartet måde, således at ofte benyttede egenskaber har den samme form bredt ud over grunddata. Yderligere skal reglerne muliggøre en stærk, intelligent beskeddrevet arkitektur. I dette kapitel formuleres reglerne først på forretningsniveau, og efterfølges så af specifikke angivelser af generelle egenskaber, som alle modelentiteter skal have.

 

De generelle egenskaber afføder tre generelt anvendelige datatyper, som vil blive stillet til rådighed af Grunddatasekretariatet

 

 

 

Figur 10 udgør en skabelon for modellering af en modelentitet, indeholdende de generelle egenskaber, som regelsættes i kapitlet. Modelentiteter i domænernes modeller vil naturligvis indeholde yderligere attributter; i figuren indikeret med “<..>”.

Et eksempel på en modelentitet, der overholder skabelonen i findes i Figur 11.

 

De generelle egenskaber og deres attributter forklares i de følgende regler.

I reglens implikation angives for hver generel egenskab, om den er obligatorisk eller valgfri:

  • Obligatorisk egenskab: Skal være til stede i domænemodellen og skal modelleres som angivet i dette kapitel.

  • Valgfri egenskab: Skal kun være til stede i domænemodellen, hvis det giver mening inden for domænet. Hvis egenskaben er til stede, skal den modelleres, som angivet i dette kapitel.

I nogle tilfælde kan der ikke stilles krav om, at attributværdien er udfyldt. For hver attribut angives om attributværdien må være tom.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/824