Regler om generelle egenskaber

Nummer:
6
Version:
1.1.0
Høringsversion
Ændring

En del omflytninger af elementer pga nymodellering af bitemporalitet påvirker den basale modellering og derved diagrammerne i dette afsnit

Regel

De generelle egenskaber skal understøtte, at grunddata kan anvendes i sammenhæng i et distribueret forvaltningsmiljø. Egenskaberne skal ligeledes sørge for, at brugerne oplever en øget datakvalitet i og med, at data udstilles på en ensartet måde, således at ofte benyttede egenskaber har den samme form bredt ud over grunddata. Yderligere skal reglerne muliggøre en stærk, intelligent beskeddrevet arkitektur. I dette kapitel formuleres reglerne først på forretningsniveau, og efterfølges så af specifikke angivelser af generelle egenskaber, som alle modelentiteter skal have.

 

De generelle egenskaber afføder en række klasser, som indgår i grundmønsteret for en modelentitet. Disse vil blive stillet til rådighed af Grunddatasekretariatet 
 
[Figur, som viser Registreringskonceptet samt GlobalID klasserne i et pakkediagram]
 
Figur 9 - Klasserne med de generelle egenskaber
 
Figur 10 udgør en skabelon for modellering af en modelentitet, indeholdende de generelle egenskaber, som regelsættes i kapitlet. Modelentiteter i domænernes modeller vil naturligvis indeholde yderligere attributter.

 

 

De generelle egenskaber og deres attributter forklares i de følgende regler.

I reglens implikation angives for hver generel egenskab, om den er obligatorisk eller valgfri:

  • Obligatorisk egenskab: Skal være til stede i domænemodellen og skal modelleres som angivet i dette kapitel.

  • Valgfri egenskab: Skal kun være til stede i domænemodellen, hvis det giver mening inden for domænet. Hvis egenskaben er til stede, skal den modelleres, som angivet i dette kapitel.

I nogle tilfælde kan der ikke stilles krav om, at attributværdien er udfyldt. For hver attribut angives om attributværdien må være tom.

Eksempler

Et eksempel på en modelentitet, der overholder skabelonen i findes i Figur 11. [nyt eksempel skal laves]
 Figur 11 - Modellering af forvaltningsobjektet “Køretøj”

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/825

Kommentarer

Høringssvar: MBBL

Se kommentarer til ”6.3: Alle modelentiteter skal understøtte dobbelthistorik og angivelse af aktører”.Høringsforslaget mangler de tre illustrationer i afsnittet, figur 9, 10 og 11. 

Høringssvar: ATP

Ingen kommentarer