Reglerne er enten krav eller anbefalinger

Nummer:
4.1
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Modelreglerne specificeres som enten krav eller anbefalinger:

  • Regler angivet med “skal” er krav, som skal efterkommes.

  • Regler angivet med “bør” er anbefalinger, som bør efterkommes, men der er ikke krav herom.

Se desuden bilag 1, som giver en oversigt over alle regler med angivelse af, om der er tale om krav eller anbefalinger.

Reglerne er ikke udtømmende - hvor et domæne er bundet af regler som er specificeret i andre sammenhænge, kan det følge disse, når de ikke er i modstrid med reglerne i dette dokument.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/929