Reglerne kan udbygges inden for forretningsdomænerne

Nummer:
4.2
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

De modelansvarlige kan vælge at skærpe reglerne eller udbygge egenskaberne efter behov. Ligeledes kan de modelansvarlige have behov for at specificere yderligere regler eller egenskaber, som er gældende for det/de pågældende forretningsdomæne(r). Fx vil de grunddata, som er omfattet af INSPIRE direktivet skulle indeholde egenskaber, som er generelle for INSPIRE-data, men ikke for øvrige grunddata.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/930