Sikkerhedsmodel for Grunddata

Læs om tværgående sikkerhedsmodel i Grunddataprogrammet.

Dokumentet Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet har til formål at adressere behovet for en tværgående sikkerhedsmodel i Grunddataprogrammet, som understøtter single sign-on og effektiv brugeradministration. Formålet er at sikre en hensigtsmæssig understøttelse af tværgående processer, hvor en bruger eksempelvis arbejder på flere underliggende grunddataregistre samtidig. Hvert register samt Datafordeleren har hidtil opereret med hver deres sikkerhedsmodel, som isoleret set fungerer fint, men som på sigt ikke er en skalérbar model og i værste fald kan resultere i en ressourcekrævende brugeradministration.

Med henblik på at afklare og konkretisere behovene for en tværgående sikkerhedsmodel, er der i februar og marts 2014 afholdt en række workshops med deltagelse af repræsentanter fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Geodatastyrelsen, KOMBIT, Strand & Donslund, Optimum IT, IT Crew Consulting og Digitaliseringsstyrelsen. På disse er behovene for adgangsstyring i GD1 og GD2 diskuteret med udgangspunkt i BBR klienten.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/835