Sprogregler skal anvendes

Nummer:
5.8
Version:
1.0.0
Gældende
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel

Dansk skal anvendes ved navngivning af elementer, som indgår i generelle egenskaber.

Den modelansvarlige fastsætter det sprog, som anvendes ved navngivning af domænets elementer.

ISO-standarder følger deres engelske betegnelser (fx “Integer” og “codeList”).

Datamodellen dokumenteres på dansk, se regel 5.9.

Rationale

Idet grunddata er det offentliges forvaltningsgrundlag, beskrives de som udgangspunkt på dansk, som er forvaltningssproget. Nogle grunddata kan imidlertid være underlagt internationale forpligtelser, som forudsætter brug af andre sprog. Fx er en række grunddata omfattet af EU-direktivet INSPIRE og skal som følge heraf genbruge UML-elementer, hvor sproget er engelsk. Det er derfor op til den modelansvarlige for domænet at træffe beslutning om sprog for domænespecifikke elementer.

Implikationer

Det er op til den modelansvarlige at vælge sprog for domænets elementer af modellen. Der kan derfor forekomme modeller, hvor der er en blanding af dansk og andre sprog.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/895