Standarder

Indholdet under dette menupunkt er lukket ned.

Fremover kan du læse om de fælles rammer for den fællesoffenlige digitale arkitektur på hjemmesiden for FDA.

 

Her kan du få et overblik over en række af de standarder, der er relevante i den offentlige sektor. Der er både tale om modne, formaliserede standarder og specifikationer under udvikling.

Bemærk, at oversigten er ikke udtømmende, fx kan enkelte ministerier have nationale løsninger der kræver anvendelse af standarder, der ikke er omfattet. 

Se i øvrigt også sektionen med løsningsguider, hvor en række standarder nævnes i kontekst.

Krav om anvendelse af åbne standarder

Folketinget besluttede i 2006, at offentlige myndigheder skal anvende åbne standarder (Folketingsbeslutning B103). Åbne standarder betyder,

  • at standarden er veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentligt tilgængelig,
  • frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementering og anvendelse og standardiseret og
  • vedligeholdt i et åbent forum (en såkaldt standardiseringsorganisation) via en åben proces.

Link: Vejledning om anvendelse af åbne standarder

Vurdering af standarder

EU har udviklet et rammeværk for vurdering af standarder kaldet CAMSS - Common Assessment Method for Standards and Specifications. Dette kan anvendes nationalt, i et domæne eller lokalt, når man skal værlge standarder. Link til CAMSS ressourcer.

På portalen Joinup har EU samlet en liste over standarder, som er vurderet i de forskellige EU lande. Listen kan anvendes når man vil orientere sig i hvad andre har anbefalet i forholdet til en given standard eller i forhold til en given type (domæne) af standarder. Liste over standarder i EU-landende

Syv sæt obligatoriske standarder

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i september 2007 en aftale om anvendelsen af obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige. Aftalen omfatter syv sæt standarder for områderne Dokumentudveksling, It-sikkerhed, Hjemmesider og tilgængelighed, Digital signatur, Elektroniske indkøb i det offentlige samt Sags- og dokumenthåndtering.

Link: De syv sæt obligatoriske standarder

Kataloger over standarder

Vi har lavet en lille oversigt over en række af de vigtigste kataloger over forskellige typer af standarder, som er relevante i forhold til den offentlige digitalisering.

Link: Kataloger over standarder

Særlige interessante domæner for standarder

Vi har lavet en række sider der giver overblik over forskellige standarder indenfor udvalgte områder, som har særlig tværoffentlig interesse og betydning.

Fælles infrastrukturløsningers krav til standarder

Hvis man skal anvende fællesoffentlige infrastrukturløsninger som f.eks. NemID, Digital Post og Fjernprint, stilles der typisk krav om overholdelse af en række standarder, primært snitflade standarder og i nogle tilfælde standarder for it-sikkerhed, tilgængelighed mv.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/640