Kataloger over standarder

Her kan du få et overblik over en række af de vigtigste kataloger over forskellige typer af standarder, som er relevante i forhold til den offentlige digitalisering.

Bemærk, at oversigten er ikke udtømmende, fx kan enkelte ministerier have egne katalogerover standarder, der ikke er med i denne oversigt. 

Europæiske kataloger

I EU regi arbejdes der i 2016-2017 på udvikling af et nyt fælleseuropæiske katalog over standarder.

Katalog over fællesoffentlige standarder (forældet)

NB: Dette katalog er kun nødtørftigt vedligeholdt og forventes erstattet af et nyt katalog som led i i den nye fællesoffentlige Digitaliseringstrategi 2016-2020. Alle de mange standarder, der tidligere er vurderet i regi af OIO arbejdet, er samlet i OIO-Kataloget. 

Katalog over standarder på sundhedsområdet

Sundhedsdatastyrelsen vedligeholder et katalog med de it-standarder, som skal overholdes ved udvikling og anvendelse af sundheds-it i Danmark.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/676