Om offentlig standardisering

Arbejdet med fællesoffentlig standardisering er et af Digitaliseringsstyrelsens nøgleområder.Fælles standarder skal sikre interoperabilitet, dvs. sikre at forskellige it-systemer kan tale sammen.

Fællesoffentlige standarder udgør en væsentlig forudsætning for, at der kan skabes den nødvendige sammenhæng, og for at de forretningsmæssige muligheder kan udnyttes fuldt ud. 

På sundhedsområdet pågår der et tilsvarende arbejde med standardisering i regi af National Sundheds-it (NSI).

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/677