Statens IT beskriver sine services med FORM og STORM

Hvad var deres udfordring?

Statens It (SIT) har ansvaret for at levere en effektiv it-understøttelse til de statslige myndigheder, og skal samtidig skabe fundamentet for den videre digitalisering ved at sammenlægge og standardisere systemer i staten. Det kræver overblik, både over myndighedernes opgaver, og over de it-løsninger, der skal harmoniseres. 

Hvad har de gjort?

SIT bruger både FORM og STORM til at beskrive de eksterne services, der leveres til kunderne (myndigheder). SIT har gennemført en mapning af de eksterne services til det interne servicekatalog, der beskriver de generiske komponenter og services, der indgår i de leverede ydelser.

Hvad er gevinsten?

Understøttelsen af en bred vifte af forvaltningsprocesser med et fælles sæt af it-services er nøglen til at opnå stordriftsfordele i Statens It. Her er kombinationen af FORM og STORM et værdifuldt redskab, både ved kortlægning af den eksisterende opgaveløsning og systemanvendelse, og ved planlægning af nye, tværgående løsninger.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/334