Stilles offentlige data til rådighed for offentligheden?

Bemærkninger

Data bør ifølge Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI) stilles til rådighed for offentligheden, hvor det ikke strider mod gældende regler eller giver unødige meromkostninger. Læs mere.

Tilgængelige data bør registreres i Datakataloget på Digitaliser.dk, hvor man kan finde information om og henvisninger til offentlige datakilder af alle typer. Datakataloget er frit tilgængeligt for alle, og alle kan også tilføje henvisninger til offentlige datakilder. Datakataloget er etableret som led i initiativet 'Offentlige Data I Spil' (ODIS) i regi af Digitaliseringsstyrelsen. ODIS handler om at skabe lettere og mere ensartet adgang til at anvende offentlige data som råstof i udvikling af innovative digitale tjenester i den private sektor. Initiativet har baggrund i et EU direktiv om om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. Formålet med PSI-direktivet / PSI-loven er at etablere ensartede minimumsregler for kommerciel og ikke-kommerciel videreanvendelse af dokumenter og datasamlinger, som offentlige myndigheder er i besiddelse af. Grunddataprogrammet er Danmarks mest markante eksempel på at få offentlige data i spil.

Myndigheder skal ifølge Offentlighedsloven lave databeskrivelser i forhold til databaser, som anvendes i forbindelse med konkret sagsbehandling eller i forbindelse med udarbejdelse af offentliggjorte analyser, beregninger og lign. Ifølge offentlighedsloven er myndighederne som udgangspunkt forpligtede til at foretage og udlevere en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser (dataudtræk), hvis sammenstilling kan foretages ved få og enkle kommandoer. Offentligheden kan som udgangspunkt forlange indsigt i en række oplysninger om en database (databeskrivelser). Læs mere.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/698