STORM - it-services

STORM er en taksonomi og et it-servicekatalog. STORM er en forkortelse for "Service- og Teknologireferencemodel". På samme måde som FORM kategoriserer og beskriver det offentliges opgaver, er STORM udviklet til at give en overordnet klassifikation og beskrivelse af de it-systemer, der bruges i den offentlige forvaltning.

STORM kan anvendes til at kategorisere it-systemet i forhold til

  • Applikationer: De dele af systemet, der repræsenterer forvaltningslogikken i form af et it-program, der udfører opgaver for borgere, virksomheder eller andre offentlige brugere.
  • Platforme: Det softwarebaserede fundament, som applikationer er baseret på og udveksles igennem.
  • Infrastruktur: Den hardware understøttelse og netværksstruktur, der danner den tekniske infrastruktur, som ovenstående elementer benytter.

En it-service er en it-applikation eller en it-platform.

Du kan downloade et regneark med servicekatalog (taksonomi), diagrammer mv.

Reolen nedenfor viser øverste lag i STORMs servicekatalog. De underliggende kategorier kan du ses ved at downloade regnearket.

STORM to øverste niveauer

 

STORM anvendes typisk sammen med OIO metamodellen, der definerer de sammenhænge der er i relation til en given løsning.

STORM anvendes desuden sammen med FORM, idet et it-system i det offentlige altid vil understøtte en eller flere forvaltningsopgaver i FORM. 

Nedenstående figur viser det område, der dækkes af STORM.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/173