Datafordeleren

Datafordeleren er en one-stop-shop for offentlige grunddata om bl.a. personer, virksomheder, adresser, bygninger og geografi.

Når Datafordeleren er fuldt igangsat, vil den give gratis og let adgang til grunddata, som alle er modelleret efter de samme modelprincipper og derfor er simple at anvende.

Rationale

Datafordeleren skal effektivt, stabilt og sikkert distribuere data fra registrene til både offentlige og private brugere af grunddata.

Datafordeleren skal forbedre tilgængelighed af data ved at sikre høje oppetider, ensartede tekniske grænseflader og ét sted hvor man finder, indgår aftaler om og henter de offentlige Grunddata.

Myndigheder og virksomheder, der bruger grunddata, skal kunne modtage disse hurtigt og pålideligt.

Samtidig kan der spares penge i den offentlige sektor ved at distribuere grunddata ad en fælles kanal frem for ad flere forskellige.

Funktionalitet

Alle grunddata distribueres via Datafordeleren, og Datafordeleren kan også anvendes til at distribuere andre relevante data end grunddata.

Datafordeleren distribuerer data via online-opslag, hændelser og fil-distribution til både offentlige og private brugere.

Datafordeleren giver adgang til grunddata via standardiserede aftaler.

Løsningsarkitektur

 

 

Tilslutningskrav

Hvis en offentlig eller privat bruger i medfør af lovgivning, frikøbsaftaler eller betalingsaftaler har ret til at anvende data i Datafordeleren, så kan denne bruger som udgangspunkt hente disse data uden yderligere omkostninger.

Krav til anvendelse

Hvis en offentlig eller privat bruger i medfør af lovgivning, frikøbsaftaler eller betalingsaftaler har ret til at anvende data i Datafordeleren, så kan denne bruger som udgangspunkt hente disse data uden yderligere omkostninger.

Afhængighed af andre løsninger

Løsningen benytter NemLogin og NemID infrastrukturen.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/799