Servicestandarder

Her er en oversigt over en række web service orienterede standarder som der er lavet særlige vejledninger og profiler til i regi af OIO-arbejdet.

NB! Der er tale om specifikationer af forskellig type og status. Nedenstående oversigt er således alene informativ og ikke normativ. Der pågår pt et vurderingsarbejde på området som led i det tværoffentlige samarbejde. Har du forslag til info, der bør med i oversigten eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte redaktionen

For at gøre det muligt at frembringe anvendelige systemer opbygget af webservices fra forskellige offentlige instanser og leverandører til en offentlig administration er det vigtigt, at interfacet til disse webservices implementeres på en ensartet måde. Hvis f.eks. autentifikation ikke foretages på samme måde overfor alle webservices, vil det i praksis være uoverkommeligt komplekst at anvende flere forskellige webservices fra flere leverandører. Derfor er der i Danmark udviklet en række profiler på internationale web service standarder. Wikipedia har en oversigt over de mange forskellige web service standarder.

Oversigt og eksempler

Kalde navn beskrivende navn Eksempler på anvendelse

OIOBSP

Basic Security Profile NemHandel (Digitaliseringsstyrelsen)
OIOIDWS Identity-bases Web Services (Digitaliseringsstyrelsen)

OIORASP

Reliable Asynchronous Secure Profile NemHandel validation, Nemhandel visning (Digitaliseringsstyrelsen)

OIOREST

Representational State Transfer NemSMS, Digitaliser.dk, CIDR (Digitaliseringsstyrelsen)
OIOSAML Security Assertion Markup Language NemLogin, CIDR (Digitaliseringsstyrelsen)
OIOSMI Service Metadata Interface NemHandel Serviceregister (Digitaliseringsstyrelsen)
OIOUBL Universal Business Language NemHandel validation, Nemhandel visning (Digitaliseringsstyrelsen)
OIOWSDL Web Service Description Language Skat web services (SKAT), Den gode web service (Medcom)
OIO WS Trust Web Service Trust (Digitaliseringsstyrelsen)
OIOXML eXtensible Markup Language NemKonto (Digitaliseringsstyrelsen)
OWSA Model T Service Arkitektur model Transportbaseret Sikkerhed

Affaldsdatasystem (Miljøministeriet)

Retsinformation (Justistministeriet)

 

Læs mere

På Digitaliseringstyrelsens hjemmeside findes en kort introduktion til standarder for dataudveksling via Webservices. Her kan du også læse om Standardkontrakt for webservices

På digitaliser.dk kan du finde mere detaljerede tekniske beskrivelser, reference-implementeringer og forums med mulighed for at stille spørgsmål. prøv fx at søge på

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/484