UML-modellen skal organiseres i pakker

Nummer:
5.2
Version:
1.0.0
Gældende
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel

UML-modellen skal organiseres i pakker, med en pakke for hvert forretningsdomæne.

Rationale

En logisk organisering af modellens elementer i pakker gør det mere overskueligt at navngive og referere til elementer.

Implikationer

Hver domænemodel placeres i en UML-pakke. En pakke kan have underpakker. Hvor det er relevant, gøres elementer offentlige (‘public’), således at elementer i andre pakker kan referere til dem. Grunddatasekretariatet sørger desuden for, at der kan refereres til UML-pakker med elementer, som indgår i generelle egenskaber (se kapitel 6), samt til pakker udviklet af ISO, fx standardiserede datatyper (se regel 5.5). Se endvidere fodnote til afsnit 2.1

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/778