UML-relationer skal modelleres fyldestgørende

Nummer:
5.4
Version:
1.0.0
Udgået
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel udfaset den
20. January 2015
Regel

Relationer mellem UML-elementer skal modelleres fyldestgørende - dvs. med retning, roller og multiplicitet.

Rationale

For at modellen skal være entydig samt danne basis for semantisk forståelse af data, er det nødvendigt, at relationerne mellem UML-elementer er beskrevet grundigt.

Implikationer

Relationer mellem UML-elementer (associationer, kompositioner, aggregeringer, generalisering/specialisering) skal modelleres med retning, navngiven rolle/relations-ende samt multiplicitet (multiplicitet skal ikke angives for generalisering/specialisering). Se endvidere fodnote til afsnit 2.3

Eksempler

På figuren ses hvordan roller, retning og multiplicitet udtrykker en kompleks association mellem to dataobjekter, som ellers ikke vil kunne kommunikeres i regi af modellen.

Figur, som viser fuldt specificeret associationFigur 6 - Virksomhed i rollen som Ejer anvender Bygning som Lager. En virksomhed kan være alt fra lagerløs til lagermonopol (multilagered) - en Bygning kan kun have én ejer.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/815