UML-stereotyper skal anvendes

Nummer:
5.6
Version:
1.0.0
Udgået
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel udfaset den
20. January 2015
Regel

Alle UML-elementer tildeles en UML-stereotype.

Rationale

På sigt skal det være muligt, at fortolke modellen til andre modeltyper samt fx datasnitflader. UML kan ikke i sig selv udpege elementernes rolle (modelentitet, datatype, enumeration) i modellen, hvorfor det er nødvendigt, at udvide modellen med disse roller. UML-stereotyper er udvidelser af modelleringssproget, som gør det muligt at specificere yderligere egenskaber, samt at kategorisere model-elementerne. Med stereotyper kan man udpege specifikke klasser som havende bestemte roller i datamodellen, hvilket igen gør det muligt for et eksternt værktøj, at fortolke modellen til fx datasnitflader og ontologier. Stereotyperne tilføjer i første omgang bare roller til elementerne (se Note om tagged values).

Implikationer

Følgende stereotyper anvendes i grunddatamodellen:

  • «Objekttype»: Alle forvaltningsobjekter skal modelleres som UML-klasser med stereotypen «Objekttype».
  • «Enumeration», «Kodeliste»,«Klassifikation»: Attributter med kodede værdier skal modelleres med UML-klasser med stereotypen «Enumeration», «Kodeliste» eller «Klassifikation», som værdisæt - se Note om kodede værdier.
  • «Datatype»: Attributter, som ikke er kodede værdier og som ikke tildeles en standardiseret datatype fra ISO (se regel 5.5) skal modelleres med en klasse i samme eller en anden pakke, med stereotypen «Datatype», som værdisæt. Se endvidere fodnote til afsnit 2.3

 

Grunddatasekretariatet sørger for, at en UML-profil indeholdende stereotyperne er specificeret.

NOTE om tagged values

UML-elementer kan indeholde ekstra attributter, kaldet tagged values. Ved at anvende tagged values på stereotyperne, kan de på en gang tilføjes alle klasser, der har stereotypen. Disse tagged values kan indeholde specifikke instrukser til det software, som skal fortolke modellen til for eksempel XML schema - se [INSPIRE GCM] afsnit 9.6.3. På nuværende tidspunkt er der ikke overblik over, hvilke instrukser, der er behov for. Derfor er det indtil videre fyldestgørende, at ordne elementerne med stereotyper, som så på et senere tidspunkt, relativt nemt, eventuelt kan opdateres med relevante tagged values.

 

NOTE om kodede værdier

Kodede værdier kan modelleres på tre måder:

«Enumeration», hvor værdierne findes eksplicit som en liste i modellen. Bruges typisk, hvor udfaldsrummet er velforstået, og hvor der ikke forventes ændringer hurtigere end modellens overordnede versioneringscyklus gør muligt. Eksempelvis ugedag: {mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag}

«Kodeliste», hvor værdierne opbevares eksternt, men tilgængeligt på internettet. Se [INSPIRE GCM] afsnit 9.4.9, 9.5.2 samt Annex G. Dette giver mulighed for dynamisk tilpasning og udvidelse af kodelisten efter behov, samtidig med, at der er et vist mål af styring af historik og proveniens for værdierne.

«Klassifikation», hvor værdierne opbevares i en klassifikationskomponent, som følger [Klassifikation]. Klassifikationskomponenten skal udstyre værdierne med metadata, opdaterings-metadata og dobbelthistorik. Klassifikationskomponenten indgår i en fremtidig KL/KOMBIT rammearkitektur. Se afsnit 3.3.2. Når en sådan er på plads, kan udformningen af stereotypen «Klassifikation» færdiggøres.

For enkelte domæner gælder der regler for, hvordan eksterne data styres og håndteres - eksempelvis INSPIRE reglerne, som gælder for nogle af de geodata, som også er grunddata. Sådanne regler kan overholdes samtidig med, at modelreglerne overholdes.

Domænet skal varetage, at de eksterne data, som domænedata refererer til, er tilgængelige og af den fornødne kvalitet. Ligeledes skal domænet overholde de regler, som gælder for arkivering, og som kan tilsige at eksterne data skal kunne afleveres til arkiv sammen med domænedata.

 

 

Eksempler

Figur 8 - Grunddata-stereotyperne i en UML-profil

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/817