Vejledning til OIO EA tjeklisten

Læs om hvordan du kan bruge tjeklisten, hvordan du kan tilpasse den til dit behov, versionerin gog hvordan du kan give feedback til forbedring af tjeklisten.

Udgaver & formater

Tjeklisten findes i følgende udgaver:

Målgruppe

Den primære målgruppe er projektledere og it-arkitekter.

Bemærk, at tjeklisten ikke kan bruges til selv-udfyldelse af en it-projektleder. Listen er tænkt som et dialogværktøj, hvor dialogen er styret af en erfaren arkitekt-profil, der kan uddybe spørgsmålene - og især udfordre svarene. 

Tjeklisten kan også med fordel anvendes sammen med andre målgrupper som fx beslutningstagere, kommunikationsansvarlige, udviklere og driftsansvarlige, men her vil det typisk være med fokus på udvalgte emner. Målgruppen omfatter både myndigheder, leverandører og konsulenter.

Formål

Formålet med tjeklisten er at hjælpe offentlige digitaliserings- og anskaffelsesprojekter. Sigtet er, at understøtte professionalisering af projekter med fokus på effektivisering, sammenhæng og genbrug.

Tjeklisten skal støtte myndighedernes overvejelser og er formuleret således, at man kommer hele vejen rundt om de vigtigste emner. Fokus er den arkitekturfaglige synsvinkel, men der relateres også til bl.a. projektstyring og drift.

Anvendelse

Tjeklisten kan anvendes af en person, der skal vurdere projektets kvalitet og overvejelser. Det kan fx være projektlederen selv, en it-arkitekt tilknyttet projektet eller en ekstern reviewer.

EA tjeklisten kan fx bruges i forbindelse med

 1. projektplanlægning
 2. review af projektplan
 3. udformning af kravspecifikation
 4. review af kravspecifikation
 5. udformning af tilbud
 6. review af tilbud
 7. review af løsning

Brug fx tjeklisten på den måde, at en eller flere arkitekter mødes med projektlederen/programlederen og eventuelt relevante projektdeltagere – og sammen gennemgår i spørgsmålene. Det kan godt tage 2-3 timer, hvis man skal det hele igennem.

Der er desuden referencer til OIOEA-trin og de dokumenter, du kan lave til at besvare spørgsmålene i dit projekt. Læs mere om trin og dokumenter i OIO Arkitekturmetoden.

Tips og funktioner

Både regneark og reol er struktureret efter OIO EA reolen og dens grundlæggende farvekoder:

 • Lys blå = strategi
 • Lys grøn = Forretning
 • Lys gul = Information
 • Lys orange = Applikation
 • Lys rød = Teknologi

I kolonnen “Styringsgrad”:

 • Stærk grøn = Frivillig
 • Stærk gul = Anbefalet
 • Stærk rød = Obligatorisk.

I kolonnen “Review-vurdering af relevans for projektet” anvendes disse farver når feltet udfyldes:

 • Stærk orange = Meget relevant
 • Lys orange = Delvist relevant
 • Lys grå = Ikke relevant

I kolonnen “Review-vurdering af projektets opfyldelse” anvendes disse farver når feltet udfyldes:

 • Stærk grøn: Fuldt opfyldt
 • Stærk gul: Delvist opfyldt
 • Rød: Ikke opfyldt

Endelig skal det bemærkes, at kolonnerne der i overskriftrækken er markeret med lilla er beregnet til udfyldelse af en projekt-reviewer.

NB. Datavalidering og betinget formattering i Google-regnearket går typisk tabt, hvis du downloader det i et andet format. har du brug for det kan du imidlertid selv sætte dette op via de normale funktioner i dit regnearksprogram.

Lav din egen personlige / tilpassede tjekliste

Du kan nemt lave en online kopi af Google regnearket og dele med dem du vil. Googlearket kan også downloades og gemmes, fx i Excel format.

Regnearket er indbygget med felter som du/i selv kan udfylde til

 1. Vurdering af relevans for projektet
 2. Vurdering af opfyldelsesgrad
 3. Kommentarer i forbindelse med review af projektet.

Regnearket kan tilpasses dit projekt. Du kan blot oprette nye kolonner og rækker hvis du vil udbygge eller forenkle. Du kan fx

 1. indsætte kolonner til flere reviewere
 2. indsætte kolonner til reviews på forskellige tidspunkter
 3. udbygge/tilrette spørgsmål eller bemærkninger og links, fx med retningslinjer der gælder et relevant domæne eller din egen organisation
 4. fjerne irrelevante tjekspørgsmål

Versioner

Tjeklisten vil løbende blive opdateret.

Her er oversigten over versioner af denne tjekliste:

 • Version 1.0 - nu indarbejdet i OIO arkitekturguiden og beriget med interne referencer i guiden og opdaterede referencer til den reviderede udgave af den fællesstatslige it-projektmodel. Desuden er spørgsmålsformuleringerne forenkelet og regnearket er forenklet.
 • Version beta 0.7 – nu beriget med en række referencer til Statens It-projektmodel samt link til overblik over fællesoffentlige infrastrukturløsninger.

Bemærk at det kun er tjeklisteværktøjet (regnearket) der holdes tilgængeligt i tidligere versioner.

Det anbefales, at et review altid dokumenterer en reference til hvilken version af tjeklisten, der har været anvendt.

Det er projektets eget ansvar at dokumentere indhold på de eksterne sider, der refereres til. Bemærk at en række referencer er til sider, der løbende opdateres.

Giv feedback

Vær venlig at give os feed back, så vi kan sikre at tjeklisten bliver så god som muligt og giver værdi for projekterne.

Nuværende version er en offentlig betaversion, som lægges ud til kommentering. Prøv den af - gerne i dialog mellem en projektleder og kvalificeret it-arkitekt.

Fortæl om fejl og mangler - og hvad du synes er fedt eller hvad du savner!

Du kan enten skrive dine kommentarer i vores forum på digitaliser.dk eller sende en mail til redaktionen og du kan for eksempel komme ind på følgende.

 • Dine erfaringer med at bruge tjeklisten
 • Forslag til nye spørgsmål eller ændrede formuleringer
 • Tips til redaktionen om fejl og mangler
 • Forslag til anvendelse af tjeklisten
 • Forslag til udvikling af tjeklisten
 • Forslag til varianter / nye tjeklister
 • Anden ros og ris

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/162